Friday, October 20, 2023

Чудова невеличка бібліотека

Рекомендую бібліотечку HTMX для додавання інтерактивних елементів до Rails-like програм, тобто тих, які генерують HTML на сервері. Дві переваги: 1) легко додати до вже існуючого статичного чи серверного сайту, 2) сервер залишається джерелом правди, жодної краплі стану на клієнті не з'являється.

Кому більш подобається відео-формат: https://www.youtube.com/watch?v=3GObi93tjZI 

No comments: